Informace o projektu

Tento dokument poskytuje souhrn různých dokumentů a odkazů, které jsou součástí všeobecných informací tohoto projektu. Veškerý obsah je automaticky vytvářen pomocí Maven ve prospěch projektu.

Souhrn

Dokument Popis
Souhrn projektu Tento dokument je přehledem ostatních souvisejících informací o projektu.
Licence projektu Odkaz na definice licencí projektu.
Tým projektu Tento dokument poskytuje informace o členech projektu. Jde o jednotlivce, kteří do projektu nějak přispěli.
Repozitář zdrojových kódů Odkaz na online repozitář zdrojových kódu, který může být prohlížen webovým prohlížečem.
Sledování problémů Toto je odkaz na systém sledování problémů tohoto projektu. Použitím tohoto odkazu můžete vytvářet a vyhledávat problémy (chyby, vlastnosti, požadavky na změnu).
Závislosti Tento dokument obsahuje seznamem závislostí projektu a poskytuje informaci o každé z nich.