Přehled

Tento projekt používá GIT ke správě zdrojových kódů. Návod na použití GIT je k dispozici na http://git-scm.com/documentation.

Webový přístup

Odkaz na webové rozhraní repozitáře.

Anonymní přístup

Zdrojový kód může být z GIT stažen anonymně tímto příkazem (viz http://git-scm.com/docs/git-clone):

$ git clone https://bitbucket.org/cenote/jasperstarter.git

Vývojářský přístup

Prostřednictvím této metody mohou přistupovat ke stromu GIT pouze vývojáři projektu (viz http://git-scm.com/docs/git-clone).

$ git clone git@bitbucket.org:cenote/jasperstarter.git

Přístup zpoza firewallu

Pro další informace o možnosti přístupu zpoza firewallu se podívejte do dokumentace použitého SCM.