JasperReports - Export reportů v unikódu do pdf

Předmluva

Mnoho lidí, kteří používají JasperReports, unikód vůbec neřeší. Prostě zvolí vybraný font pro pole formuláře a statický text, vygenerují report a hotovo. Ale pokud váš report obsahuje znaky, které znaková sada vašeho defaultního neunikódového operačního systému neobsahuje, budete překvapení. Tiskový náhled a tisk budou v pořádku, ale pdf export nebude. Některé znaky budou chybět.

Tento problém jsem měl a to, co jsem našel na internetu, bylo matoucí. Od "je to bud itextové knihovny" až po komplikovaná řešení za pomoci zastaralých funkcí JasperReports.

Ale správné řešení je naštěstí docela jednoduché...

O krok blíž

Pro požadované pole zvolte font "DejaVu Sans". Podle toho, jaké znaky váš report obsahuje, nejspíš zjistíte, že se nyní zobrazují i v pdf.

(Skupina fontů DejaVu je sice trošku omezená, ale třeba azbuku se vám exportovat podaří. Více informací najdete na http://dejavu-fonts.org.)

Ještě pořád to nefunguje

Název písma pro dané pole je správně nastavený na "DejaVu Sans" a na výše uvedené webové stránce jste se ujistili, že font dané znaky opravdu obsahuje. Vaše pdf ale znaky nezobrazuje?

Vrtali jste se předtím v zastaralých volbách jako "PDF Font name" nebo "PDF Encoding"? Přesně to by mohlo způsobovat problém. I když tyto volby přepnete zpátky na jejich default hodnoty, může to být příčinou špatného zobrazování pdf. Musíte šablonu reportu přepnout do xml náhledu a zkontrolovat , že tyto volby vůbec nejsou obsaženy!

Takže například toto nefunguje:

<staticText>
  <reportElement x="14" y="63" width="521" height="24"/>
  <textElement>
    <font fontName="DejaVu Sans" size="15" pdfFontName="DejaVu Sans" pdfEncoding="Identity-H"/>
  </textElement>
  <text><![CDATA[Cyrillic: б в г д ж з и ь к л м н п ф ц ч ш шт э я ю я ы]]></text>
</staticText>

Toto fungovat bude, protože se tu vlastnosti pdfFontName a pdfEncoding vůbec nevyskytují:

<staticText>
  <reportElement x="14" y="63" width="521" height="24"/>
  <textElement>
    <font fontName="DejaVu Sans" size="15"/>
  </textElement>
  <text><![CDATA[Cyrillic: б в г д ж з и ь к л м н п ф ц ч ш шт э я ю я ы]]></text>
</staticText>

Používání unikódového fontu

Může se stát, že znaky, které potřebujete, font DejaVu nezobrazí nebo se vám prostě nelíbí. Což takhle použít Arial nebo jiný unikódový font?

Takový font musíte do JasperReports integrovat speciálním způsobem. Musíte je všechny uložit do souboru .jar, který musí obsahovat dodatečné informace v souboru s vlastnostmi a speciální xml soubor, který obsažené fonty popisuje. Tento jar soubor musí být v java classpath během generování reportu. Zní to moc komplikovaně? Žádnou paniku... ;-)

Takový fontový jar soubor můžete ve dvou krocích vytvořit pomocí grafického editoru reportů iReport který už možná dokonce používáte.

Když rozbalíte v iReports výběrové menu pro název fontu, všimněte si, že na začátku seznamu je jen několik položek, a pak následuje delší seznam fontů oddělených pomlčkou. Tento delší seznam pod pomlčkou jsou fonty, které jsou instalované ve vašem operačním systému, fonty nad pomlčku jsou instalované v iReports. A jenom ty lze v iReports použít pro export unikódových znaků do pdf. Takže prvním krokem bude nainstalování vašeho oblíbeného fontu do iReports.

Instalování fontu do iReports

 • Otevřete v iReports dialog volby.
 • Vyberte sekci iReport (pokud ještě není vybraná).
 • Klikněte na záložku fonty.

Nyní vidíte seznam všech již instalovaných fontů. Tři DejaVue fonty jsou instalovýny defaultně, ostatní jsou generické alias fontu.

 • Klikněte na tlačítko "Instalovat font".
 • Použijte tlačítko "Prohledat" a vyberte soubor fontu (použijte standardní verzi, ne bold nebo italic).
 • V dalším okně můžete přidat další typy fontů.
  • Vyberte "Identity-H (Unicode with horizontal writing)"
  • Pokud instalujete speciální font, který ostatní uživatelé obvykle nemají v systému k dispozici, měli byste zakliknout volbu "Embed this font in the PDF document".
  • Stiskněte "Next"
 • Seznam locales můžete ponechat prázdný. Stiskněte "Next"
 • Pro export reportu do formátů html, xhtm, rtf se používá font mapping (náhradní písmo). Pokud to nepotřebujete, ponechte prázdné.
 • Stiskněte "Finish"

Teď by měl export vašeho reportu do pdf v iReports fungovat - i s použitím nově instalovaného fontu a cizích znaků

Poznámka pro uživatele Windows 7:

Při pokusu instalovat nový font do iReport s největší pravděpodobností dostanete chybovou hlášku, protože nemáte práva pro zápis do souboru. Změňte nastavení adresáře

C:\Program Files\Jaspersoft\iReport-4.1.1\ireport\fonts

nebo

C:\Program Files (x86)\Jaspersoft\iReport-4.1.1\ireport\fonts

tak, aby měl uživatel právo zápisu.

Použití fontů mimo iReport

 • Opět otevřete v iReports dialog volby.
 • Vyberte sekci iReport (pokud ještě není vybraná).
 • Klikněte na záložku fonty.
 • Vyberte již instalovaný font a stiskněte tlačítko "Export as extension".
 • Zvolte adresář a jméno souboru s koncovkou .jar

Právě jste získali fontový jar, který můžete použít v JasperReports. Stačí ho přidat do classpath vaší aplikace.

Použití fontu v JasperStarteru

Pokud chcete použít takto vytvořený fontový jar i v JasperStarteru, uložte ho do adresáře jdbc , který pro JasperStarter používáte. Všechny jar soubory, které se tam nacházejí, jsou přidány do classpath.