Závislosti projektu

compile

Seznam závislostí kompilace projektu. Tyto závislosti jsou vyžadované pro kompilaci a spuštění aplikace:

Id skupiny Id artefaktu Verze Typ Licence Volitelný
com.toedter jcalendar 1.4 jar GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE Ne
commons-io commons-io 2.5 jar Apache License, Version 2.0 Ne
commons-lang commons-lang 2.6 jar The Apache Software License, Version 2.0 Ne
javax.servlet servlet-api 2.5 jar - Ne
log4j log4j 1.2.17 jar The Apache Software License, Version 2.0 Ne
net.sf.barcode4j barcode4j 2.1 jar The Apache Software License, Version 2.0 Ne
net.sf.jasperreports jasperreports 6.7.0 jar GNU Lesser General Public License Ne
net.sf.jasperreports jasperreports-chart-customizers 6.7.0 jar GNU Lesser General Public License Ne
net.sf.jasperreports jasperreports-chart-themes 6.7.0 jar GNU Lesser General Public License Ne
net.sf.jasperreports jasperreports-fonts 6.0.0 jar GNU Lesser General Public License Ne
net.sf.jasperreports jasperreports-functions 6.7.0 jar GNU Lesser General Public License Ne
net.sourceforge.argparse4j argparse4j 0.5.0 jar MIT Ne
net.sourceforge.barbecue barbecue 1.5-beta1 jar - Ne
org.antlr antlr 3.0b5 jar BSD License Ne
org.apache.poi poi 3.17 jar The Apache Software License, Version 2.0 Ne
org.apache.xmlgraphics xmlgraphics-commons 2.2 jar The Apache Software License, Version 2.0 Ne
org.codehaus.groovy groovy-all 2.4.12 jar The Apache Software License, Version 2.0 Ne
org.mozilla rhino 1.7.7.2 jar Mozilla Public License, Version 2.0 Ne
org.springframework spring-beans 4.3.21.RELEASE jar Apache License, Version 2.0 Ne
org.springframework spring-core 4.3.21.RELEASE jar Apache License, Version 2.0 Ne
org.springframework spring-expression 4.3.21.RELEASE jar Apache License, Version 2.0 Ne
org.apache.xmlgraphics batik-awt-util 1.9.1 jar The Apache Software License, Version 2.0 Ano
org.apache.xmlgraphics batik-bridge 1.9.1 jar The Apache Software License, Version 2.0 Ano
org.apache.xmlgraphics batik-css 1.9.1 jar The Apache Software License, Version 2.0 Ano
org.apache.xmlgraphics batik-dom 1.9.1 jar The Apache Software License, Version 2.0 Ano
org.apache.xmlgraphics batik-gvt 1.9.1 jar The Apache Software License, Version 2.0 Ano
org.apache.xmlgraphics batik-script 1.9.1 jar The Apache Software License, Version 2.0 Ano
org.apache.xmlgraphics batik-svg-dom 1.9.1 jar The Apache Software License, Version 2.0 Ano
org.apache.xmlgraphics batik-svggen 1.9.1 jar The Apache Software License, Version 2.0 Ano
org.apache.xmlgraphics batik-util 1.9.1 jar The Apache Software License, Version 2.0 Ano

test

Seznam závislostí testů projektu. Tyto závislosti jsou vyžadované pouze pro kompilaci a spuštění jednotkových testů pro aplikaci:

Id skupiny Id artefaktu Verze Typ Licence
org.hsqldb hsqldb 2.4.0 jar HSQLDB License, a BSD open source license
org.testng testng 6.11 jar Apache 2.0

Přechodné závislosti projektu

Seznam přechodných závislostí projektu. Přechodné závislosti jsou závislosti projektových závislostí.

compile

Seznam závislostí kompilace projektu. Tyto závislosti jsou vyžadované pro kompilaci a spuštění aplikace:

Id skupiny Id artefaktu Verze Typ Licence Volitelný
antlr antlr 2.7.7 jar BSD License Ne
avalon-framework avalon-framework-impl 4.2.0 jar - Ne
com.fasterxml.jackson.core jackson-annotations 2.9.5 jar The Apache Software License, Version 2.0 Ne
com.fasterxml.jackson.core jackson-core 2.9.5 jar The Apache Software License, Version 2.0 Ne
com.fasterxml.jackson.core jackson-databind 2.9.5 jar The Apache Software License, Version 2.0 Ne
com.ibm.icu icu4j 57.1 jar ICU License Ne
com.lowagie itext 2.1.7.js6 jar - Ne
commons-beanutils commons-beanutils 1.9.3 jar Apache License, Version 2.0 Ne
commons-cli commons-cli 1.0 jar - Ne
commons-codec commons-codec 1.10 jar Apache License, Version 2.0 Ne
commons-collections commons-collections 3.2.2 jar Apache License, Version 2.0 Ne
commons-digester commons-digester 2.1 jar The Apache Software License, Version 2.0 Ne
commons-logging commons-logging 1.1.1 jar The Apache Software License, Version 2.0 Ne
javax.inject javax.inject 1 jar The Apache Software License, Version 2.0 Ne
javax.xml.stream stax-api 1.0-2 jar GNU General Public Library-COMMON DEVELOPMENT AND DISTRIBUTION LICENSE (CDDL) Version 1.0 Ne
joda-time joda-time 2.9.9 jar Apache 2 Ne
org.antlr stringtemplate 3.0 jar BSD License Ne
org.apache.ant ant 1.7.1 jar - Ne
org.apache.ant ant-launcher 1.7.1 jar - Ne
org.apache.commons commons-collections4 4.1 jar Apache License, Version 2.0 Ne
org.bouncycastle bcprov-jdk15on 1.52 jar Bouncy Castle Licence Ne
org.codehaus.castor castor-core 1.3.3 jar - Ne
org.codehaus.castor castor-xml 1.3.3 jar - Ne
org.eclipse.jdt.core.compiler ecj 4.4.2 jar Eclipse Public License v1.0 Ne
org.jfree jcommon 1.0.23 jar GNU Lesser General Public Licence Ne
org.jfree jfreechart 1.0.19 jar GNU Lesser General Public Licence Ne
stax stax 1.2.0 jar - Ne
stax stax-api 1.0.1 jar The Apache Software License, Version 2.0 Ne
org.apache.xmlgraphics batik-anim 1.9.1 jar The Apache Software License, Version 2.0 Ano
org.apache.xmlgraphics batik-constants 1.9.1 jar The Apache Software License, Version 2.0 Ano
org.apache.xmlgraphics batik-ext 1.9.1 jar The Apache Software License, Version 2.0 Ano
org.apache.xmlgraphics batik-i18n 1.9.1 jar The Apache Software License, Version 2.0 Ano
org.apache.xmlgraphics batik-parser 1.9.1 jar The Apache Software License, Version 2.0 Ano
org.apache.xmlgraphics batik-xml 1.9.1 jar The Apache Software License, Version 2.0 Ano
org.python jython 2.7.0 jar Jython Software License Ano
xalan serializer 2.7.2 jar The Apache Software License, Version 2.0 Ano
xalan xalan 2.7.2 jar The Apache Software License, Version 2.0 Ano
xml-apis xml-apis 1.3.04 jar The Apache Software License, Version 2.0 Ano
xml-apis xml-apis-ext 1.3.04 jar The Apache Software License, Version 2.0 Ano

test

Seznam závislostí testů projektu. Tyto závislosti jsou vyžadované pouze pro kompilaci a spuštění jednotkových testů pro aplikaci:

Id skupiny Id artefaktu Verze Typ Licence
com.beust jcommander 1.64 jar Apache 2.0
org.yaml snakeyaml 1.17 jar Apache License, Version 2.0

Graf závislostí projektu

Strom závislosti

Licence

GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE: JCalendar

Apache 2.0: jcommander, testng

HSQLDB License, a BSD open source license: HyperSQL Database

Mozilla Public License, Version 2.0: Mozilla Rhino

Jython Software License: Jython

Eclipse Public License v1.0: Eclipse ECJ

Neznámý: CLI, Castor CORE - Core code/functionality, Castor XML - core, StAX, ant-launcher, avalon-framework-impl, barbecue, itext, org.apache.tools.ant, servlet-api

ICU License: ICU4J

GNU Lesser General Public License: JasperReports, JasperReports Chart Customizers, JasperReports Chart Themes, JasperReports Font Extension, JasperReports Functions

Bouncy Castle Licence: Bouncy Castle Provider

Apache 2: Joda-Time

GNU General Public Library: Streaming API for XML

BSD License: AntLR Parser Generator, Stringtemplate

Apache License, Version 2.0: Apache Commons BeanUtils, Apache Commons Codec, Apache Commons Collections, Apache Commons IO, SnakeYAML, Spring Beans, Spring Core, Spring Expression Language (SpEL)

COMMON DEVELOPMENT AND DISTRIBUTION LICENSE (CDDL) Version 1.0: Streaming API for XML

MIT: argparse4j

GNU Lesser General Public Licence: JCommon, JFreeChart

The Apache Software License, Version 2.0: Apache Groovy, Apache Log4j, Apache POI, Apache XML Graphics Commons, Barcode4J, Commons Digester, Commons Lang, Commons Logging, Jackson-annotations, Jackson-core, JasperStarter, StAX API, XML Commons External Components XML APIs, XML Commons External Components XML APIs Extensions, Xalan Java, Xalan Java Serializer, jackson-databind, javax.inject, org.apache.xmlgraphics:batik-anim, org.apache.xmlgraphics:batik-awt-util, org.apache.xmlgraphics:batik-bridge, org.apache.xmlgraphics:batik-constants, org.apache.xmlgraphics:batik-css, org.apache.xmlgraphics:batik-dom, org.apache.xmlgraphics:batik-ext, org.apache.xmlgraphics:batik-gvt, org.apache.xmlgraphics:batik-i18n, org.apache.xmlgraphics:batik-parser, org.apache.xmlgraphics:batik-script, org.apache.xmlgraphics:batik-svg-dom, org.apache.xmlgraphics:batik-svggen, org.apache.xmlgraphics:batik-util, org.apache.xmlgraphics:batik-xml

Detaily o souboru závislosti

Název souboru Velikost Záznamy Třídy Balíky Rev JDK Debug Zapečetění
antlr-2.7.7.jar 434,85 kB 239 224 12 1.2 debug -
avalon-framework-impl-4.2.0.jar 59,30 kB 45 30 7 1.1 debug -
jcommander-1.64.jar 64,05 kB 65 64 5 1.6 debug -
jackson-annotations-2.9.5.jar 65,41 kB 80 68 1 1.6 debug -
jackson-core-2.9.5.jar 314,05 kB 130 105 11 1.6 debug -
jackson-databind-2.9.5.jar 1,28 MB 658 624 20 1.6 debug -
icu4j-57.1.jar 10,77 MB 4 440 1 198 11 1.6 debug -
itext-2.1.7.js6.jar 1,08 MB 522 474 22 1.5 release -
jcalendar-1.4.jar 161,18 kB 209 58 4 1.4 release -
commons-beanutils-1.9.3.jar 240,40 kB 154 137 5 1.6 debug -
commons-cli-1.0.jar 29,41 kB 27 20 1 1.1 debug -
commons-codec-1.10.jar 277,52 kB 238 92 6 1.6 debug -
commons-collections-3.2.2.jar 574,55 kB 484 460 12 1.3 debug -
commons-digester-2.1.jar 192,16 kB 182 155 14 1.5 debug -
commons-io-2.5.jar 203,81 kB 142 123 7 1.6 debug -
commons-lang-2.6.jar 277,56 kB 155 133 10 1.3 debug -
commons-logging-1.1.1.jar 59,26 kB 42 28 2 1.1 debug -
javax.inject-1.jar 2,44 kB 8 6 1 1.5 release -
servlet-api-2.5.jar 102,65 kB 68 42 2 1.5 debug -
stax-api-1.0-2.jar 22,80 kB 44 37 3 1.5 debug -
joda-time-2.9.9.jar 619,19 kB 763 247 7 1.5 debug -
log4j-1.2.17.jar 478,40 kB 353 314 21 1.4 debug -
barcode4j-2.1.jar 267,97 kB 174 145 21 1.4 debug -
jasperreports-6.7.0.jar 5,28 MB 3 700 3 312 131 1.6 debug -
jasperreports-chart-customizers-6.7.0.jar 42,94 kB 53 37 6 1.6 debug -
jasperreports-chart-themes-6.7.0.jar 174,92 kB 82 55 4 1.6 debug -
jasperreports-fonts-6.0.0.jar 2,37 MB 27 0 0 - release -
jasperreports-functions-6.7.0.jar 31,35 kB 23 8 1 1.6 debug -
argparse4j-0.5.0.jar 81,85 kB 75 55 9 1.5 debug -
barbecue-1.5-beta1.jar 88,94 kB 79 59 13 1.3 release -
antlr-3.0b5.jar 474,83 kB 206 172 9 1.4 debug -
stringtemplate-3.0.jar 124,75 kB 82 74 4 1.4 release -
ant-1.7.1.jar 1,26 MB 818 769 29 1.2 debug -
ant-launcher-1.7.1.jar 11,86 kB 12 5 1 1.2 debug -
commons-collections4-4.1.jar 733,63 kB 548 518 18 1.6 debug -
poi-3.17.jar 2,58 MB 1 793 1 715 64 1.6 debug -
xmlgraphics-commons-2.2.jar 631,36 kB 427 374 34 1.5 debug -
bcprov-jdk15on-1.52.jar 2,77 MB 2 568 2 430 126 1.5 release -
castor-core-1.3.3.jar 48,35 kB 63 38 9 1.5 debug sealed
Celkem Velikost Záznamy Třídy Balíky Rev JDK Debug Zapečetění
39 34,10 MB 19 778 14 405 663 1.6 32 1
compile: 38 compile: 34,04 MB compile: 19 713 compile: 14 341 compile: 658 - compile: 31 compile: 1
test: 1 test: 64,05 kB test: 65 test: 64 test: 5 - test: 1 -